KEVIN.MURPHY brenda vērtības

"Uzņēmumā KEVIN.MURPHY mēs rūpējamies par VIDI un apzināmies, cik nopietnas sekas var būt bīstamām klimata pārmaiņām. Mēs darām visu iespējamo, lai saudzētu vidi, tāpēc izmantojam atkārtoti pārstrādājamu vai bioloģiski noārdāmu iepakojumu. Lai nodrošinātu KEVIN.MURPHY sērijas augstāko kvalitāti, mēs izmantojam dabīgas sastāvdaļas, kas nākušas no ilgtspējīgiem un atjaunojamiem avotiem un ievāktas ar videi nekaitīgām metodēm.

Vienmēr, kad tas ir iespējams, mēs izvēlamies pārstrādājamu iepakojumu, un viss mūsu sekundārais iepakojums ir izgatavots no papīra vai kartona. Tāpat mēs izvēlamies kvadrātveida iepakojumu, kas ir ietilpīgāks un satur par 40% mazāk plastmasas, aizņemot mazāk vietas. KEVIN.MURPHY lepojas ar sadarbību ar Alu Goru klimata pārmaiņu līderu vadības programmā “Klimata realitātes projekts”. Šī globālā bezpeļņas organizācija nodarbojas ar sabiedrības izglītošanu zinātnes un tās ietekmes
uz klimata pārmaiņām jomā un risinājumu meklēšanu ikdienas dzīves līmenī visā pasaulē. Pārdodot noteiktus produktus, KEVIN.MURPHY ziedo naudu “Klimata realitātes projektam”, lai palīdzētu mazināt kaitīgo oglekļa izmešu kopīgo globālo apjomu.

Projekts KEVIN.MURPHY GREEN.SALON ir virtuāla salona rīks, kas demonstrē iniciatīvas, ko var uzņemties skaistumkopšanas saloni un privātpersonas, lai mazinātu oglekļa izmešu apjomu un savas darbības ietekmi uz vidi, turklāt vienlaikus arī ietaupot naudu. KEVIN.MURPHY aktīvi meklē partnersadarbības iespējas ar tādām skaistumkopšanas salonu pārstrādes programmām kā Green Circle Salons, kas darbojas kā resurss ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un ir uzņēmušās saistības palīdzēt saloniem un izglītot to darbiniekus vides saudzēšanas jomā. Green Circle, dedzīgi cenšoties rūpēties par vidi, nodrošina iespēju sūtīt salonu ikdienas darbības blakusproduktus un atkritumus uz videi draudzīgiem pārstrādes punktiem inovatīvai atkārtotai izmantošanai noderīgos, ilgtspējīgos projektos. Pašlaik gandrīz 250 KEVIN.MURPHY saloni dažādās Ziemeļamerikas pilsētās piedalās Green Circle programmā, un mēs pastāvīgi meklējam līdzīgas iespējas mūsu saloniem visā pasaulē. Skaistumkopšanas salonos ūdens ir ikdienas darbam vitāli svarīgs resurss, taču līdz ar tīra un bagātīga dzeramā ūdens pieejamības samazināšanos pasaulē KEVIN.MURPHY velta īpašu uzmanību šī svarīgā resursa taupīšanai, globāli sadarbojoties ar EcoHeads. Šajā partnersadarbībā KEVIN.MURPHY un EcoHeads piedāvā ekoloģiski draudzīgas dušas galviņas salonu izlietnēm, kuras patērē par 65% mazāk ūdens nekā parastās dušas galviņas, ļaujot ietaupīt līdz pat 370 litriem ūdens dienā tikai vienā izlietnē.

Līdztekus mūsu centieniem vides un klimata pārmaiņu projektos, lielu uzmanību veltām THE HEART OF KEVIN. MURPHY labdarības un sabiedrības komunikācijas nozarei. THE HEART OF KEVIN.MURPHY ir mūsu uzņēmuma bezpeļņas nozare, kuras vienīgais mērķis ir finansēt, mūsuprāt, vērtīgus labdarības pasākumus, kam ir nepieciešama palīdzība un kas ir vērsti gan uz cilvēku, gan vides problēmu risināšanu.

Ar THE HEART OF KEVIN.MURPHY starpniecību mēs ar lepnumu atbalstām kampaņu “Culture is Life” ar mērķi nodrošināt platformu, kas ļautu vietējo sabiedrību neformālajiem līderiem ietekmēt sabiedrības viedokli, politikas veidošanu un pakalpojumu sniegšanu, lai novērstu pašnāvības vietējās sabiedrības jauniešu vidū. Turklāt lielākā dzīvnieku tiesību aizstāvības organizācija pasaulē “Cilvēki par ētisku attieksmi pret dzīvniekiem (PETA) ar lepnumu atzinusi KEVIN.MURPHY par vienu no tās ieteiktajiem uzņēmumiem “Bez cietsirdības”.

KEVIN.MURPHY nenodara kaitējumu dzīvniekiem un neveic testus ar tiem. Mēs veicam testus ar modeļiem! Mēs atsakāmies no tādu sastāvdaļu izmantošanas, kas varētu nodarīt jebkāda veida kaitējumu dzīvniekiem vai videi."